1. Společnost STELLA ÚKLID CZ s.r.o. se sídlem Janovského 2423/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 04931386, DIČ: CZ04931386, Spisová značka C 65640/KSOS Krajský soud v Ostravě, (dále jen „Stella Úklid“), uchovává následující osobní údaje:

– Jméno, příjmení, firmu,

– IČ, DIČ, adresu,

– E-mailovou adresu,

– Telefonní číslo,

– Komunikaci, informace a podklady, které zákazník v rámci nákupu poskytne.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování osobních údajů provádí Stella Úklid, osobní údaje může zpracovávat i tento zpracovatel:

ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 (Poskytovatel hostingu)

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 (Google Analytics)

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

5. Newsletter

Klienty, kteří u nás poptali úklid nebo zakoupili zboží na e-shopu zařazujeme do rozesílání newsletteru. Naší snahou je rozesílat novinky v nízké frekvenci, aby nedocházelo k přílišnému spamování. Z newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu, který je umístěn v patičce každého e-mailu, případně můžete napsat na newsletter@stella-uklid.cz.

Zároveň se u nás můžete k newsletteru dobrovolně přihlásit. 

Poslední aktualizace 29. 11. 2022